Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi nyilatkozat célja, hogy a honlapunkat látogató, valamint a képzéseinkre jelentkező, és azokon résztvevő személyeket tájékoztassuk a Movers and Shakers Oktatási Kft. (2315 Szigethalom, Gárdonyi u. 67., adószám: 14618772-2-13, adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-56364/2012) adatvédelmi elveiről, továbbá az adatkezelés módjáról.

Adatkezelési elveink kidolgozása során az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe:
2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

A www.mash-edu.com honlapot látogatók adatainak kezelése
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, amelyek igénybevétele regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során Ön meghatározott személyes adatainak önkéntes megadásával hozzájárul azonosításához és személyes adatainak jogszabályban foglalt előírások szerinti, kizárólag a jogszabályban és jelen nyilatkozatban foglalt célok érdekében történő kezeléséhez.

Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat felnőttképző intézményünk szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.
Honlapunkról hivatkozások mutatnak olyan internetoldalakra is, amelyeket nem a Movers and Shakers Oktatási Kft. üzemeltet. A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére a kapcsolódó külső linkek tartalmát illetően intézményünk nem vállal felelősséget.

A képzéseinkre jelentkezők, a képzéseinken résztvevők adatainak kezelése

Amennyiben Ön a www.mash-edu.com internetes oldalon, vagy személyesen jelentkezik képzésünkre jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyen a felnőttképzésről szóló, 2013. évi LXXVII. törvény által előírt, a képző intézmény által nyilvántartandó adatokat, valamint azokat az adatokat kérjük Öntől, amelyek a képzés szervezése, és a jelentkezők teljes körű tájékoztatása és a velük történő kapcsolattartás valamint képzésekről történő tájékoztatás érdekében szükségesek.

A képzés kezdetén a résztvevő és a felnőttképző intézmény a 2013. évi LXXVII. tv. 13. § szerint felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződés tartalmazza azokat a személyes és különleges adatokat, amelyeket a 2013. évi LXXVII. tv. 21. § (1) előír. A képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. Intézményünk minden, a képzéssel kapcsolatban készült dokumentumot, a résztvevők adatait 5 évig köteles megőrizni. A résztvevők személyes adatait bizalmasan a jogszabályi előírások betartásával kezeljük és az adatokhoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervek számára nyújtunk jogszerű hozzáférést, ezen túlmenően azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése érdekében továbbítjuk azokat az illetékes hatóságok felé.

Felnőttképző intézményünk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt kötelezően előírt adatkezelések kivételével – törlését az info@mash-edu.com email címen, vagy a székhelyre megküldött írásbeli kérelem alapján.

Jogorvoslati lehetőséggel vagy bármely adatkezelést érintő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, a vonatkozó törvényi rendelkezései szerint, az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 475-7186
Telefax: +36 1 269-3541
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési nyilvántartási számunk - NAIH-56364/2012