Mágnesezhető-poros anyagvizsgáló

Mágnesezhető-poros anyagvizsgáló tanfolyam

A mágneses anyagvizsgálat a felületi vagy felülethez közeli eltérések kimutatására alkalmas vizsgálati módszerek közé tartozik.

A képzés célja

Az  MSZ EN ISO/TR25107 vagy a Leonardo program szerint kidolgozott roncsolásmentes anyagvizsgálatok elvégzésére való felkészítés. Olyan ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása után a résztvevő a vonatkozó szabványok és előírások alapján önállóan hajt végre vizsgálatokat és minősít. Írásos vizsgálati utasításokat készít. A roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit rendszerezi és jegyzőkönyvezi, felelős a sugárvédelmi szabályok betartásáért.

A minősítés és a tanúsítás az MSZ EN ISO 9712 alapján történik.

Képzéseinket kizárólag oktatászervezőként végezzük.
Az oklevél kiállítását minden esetben a képzőintézmény végzi.

1. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • a roncsolásmentes vizsgálat berendezéseinek üzembe helyezésére
 • a vizsgálatok elvégzésére
 • a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére és az írásos feltételek szerinti osztályozására
 • az eredmények jegyzőkönyvezésére


2. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges roncsolásmentes vizsgálati módszer megválasztására
 • a szabályzatok, szabványok, előírások és vizsgálati technológiák alapján a tényleges működési feltételhez igazított RMV-utasítás elkészítésére
 • a berendezések beállítására és igazoló ellenőrzésére
 • a vizsgálatok elvégzésére és felügyeletére
 • az eredményeknek a vonatkozó szabványok, szabályzatok, előírások vagy technológiák szerinti értelmezésére és értékelésére
 •  minden 2. és az alatti szintnek megfelelő feladat elvégzésére és felügyeletére
 • a 2. vagy az alatti szintnek megfelelő személyzet irányítására
 • a roncsolásmentes vizsgálati eredmények jegyzőkönyvezésére
 •  

Képzési tartalom, témakörök

 • Bevezetés, a mágnesezhető poros vizsgálatok története és hatálya
 • Fizikai elvek
 • Mágneses terek keltése
 • Mágnesezhető poros vizsgálatok rendszerei
 • Indikációk minősítése és értelmezése
 • Referencia dokumentumok és vizsgálati jegyzőkönyvek
 • Értékelés (MT2)
 • Környezeti és biztonsági feltételek
 • Fejlesztések (MT2)

 

Jelentkezés feltétele

 • Középiskolai vagy felsőfokú végzettség
 • Megkövetelt idejű jártasság (gyakorlat) az adott eljárásban (MSZ EN 9712 szabvány 7.3);
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4 pontja szerinti látáskövetelmények igazolása.

 

A képzés óraszáma (a szabány általi ajánlás szerint):

1. szinten: 16 óra
2. szinten: 24 óra
Ha közvetlenül a 2. szintet kívánja a jelentkező teljesíteni, akkor az óraszám 40. 

24 óra (elmélet) + 16 óra (gyakorlat)

Időbeosztás heti 5*8 óra

Időtartam 1 hét

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 10%-a.

A minősítési eljárást a
MAROVISZ: Roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgaközpontja (www.szemelytanusitas.hu) bonyolítja le.

 

További információ és felvilágosítás:
06(1) 769-2238
Email: info@mash-edu.com