Napelemszerelő

A napenergia hasznosításának több lehetséges módja van. Az elektronika fejlődésének köszönhetően a nap energiáját napelemekkel és egy elektronikus eszközzel (inverter) úgy tudjuk hasznosítani, hogy az áramszolgáltatótól nem energiát vételezünk, hanem visszatáplálunk a hálózatba. Ezt az energiaértéket az áramszolgáltató fizeti vissza nekünk, azaz írja jóvá a számlánkon.

A napelemszerelő képzés célja, hogy a mindazon szakembereknek, akik napelemekkel történő energiahasznosítást szeretnének megvalósítani, biztosítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével gazdaságos berendezéseket tudnak kiépíteni.

Képzéseinket kizárólag oktatászervezőként végezzük.
Az oklevél kiállítását minden esetben a képzőintézmény végzi.

Kiknek ajánljuk a képzést?

A képzés elsősorban gyakorló villanyszerelő szakembereknek, valamint hűtő- és klímatechnikai szakembereknek ajánlott, de nyitott mindazok számára is, akik a napelemek iránt érdeklődnek.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

  • középfokú iskolai végzettség villamosipari, villanyszerelési ismeretekkel kiegészítve
  • betöltött 18. életév


A képzés teljes óraszáma: 40 óra (elmélet: 40%, azaz 16 óra, gyakorlat: 60%, azaz 24 óra)

Intenzitás: napi 10 óra, 4 nap (pénteki és szombati napokon 9:00-17:00-ig)

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A képzés elvégzésével a résztvevő megismerkedik a napelemek és inverterek működési elvével.
  • A résztvevő képessé válik napelemek telepítésére, üzemeltetésére, karbantartására, javítására.
  • A résztvevő megismerkedik a vonatkozó környezetvédelmi és munkavédelmi jogszabályokkal és előírásokkal és megtanulja alkalmazni azokat a munkavégzés során.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy vállalkozóként napelemszereléssel kapcsolatos ajánlatokat készítsen, meglévő, illetve leendő ügyfeleit magas üzleti szinten szolgálja ki.

 

Az értékelés rendszere:
 

Számonkérések formája

Szóbeli és gyakorlati feladatmegoldás 

Számonkérések rendszeressége

A tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, oktatói visszacsatolás a képzés során.

A képzés végén szóbeli és gyakorlati záró-számonkérés.

Számonkérések tartalma

A képzési program tananyagelemeinek ismeretanyaga

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

Szóbeli és gyakorlati feladatsor

                       

Megszerezhető minősítések

megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

0-60%-os eredmény esetén: nem felelt meg

61-100%-os eredmény esetén: megfelelt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Sikertelen záró-számonkérés esetén a résztvevő számára nem állítható ki a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 10%-a, azaz max. 4 óra.

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés: a Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com

 

Képzés megnevezése: