Prezentáció idegen nyelven

Magabiztosan, logikusan és meggyőzően prezentálni minden előadó legfontosabb célja, amely készségek elsajátítása anyanyelven is gyakorlást, fejlesztést igényel. A sikeres idegen nyelvű prezentációkhoz azonban nem csak a hagyományos előadói készségekkel, hanem megfelelő nyelvi és kulturális kompetenciákkal kell rendelkezni.

Prezentáció idegen nyelven képzés megszervezésében megismerheti az előadások során használt leghatásosabb nyelvi kifejezésekkel, a sikeres prezentáció tartalmi és formai elemeivel, felkészítjük a váratlan helyzetekre. 

Képzéseinket kizárólag oktatászervezőként végezzük.
Az oklevél kiállítását minden esetben a képzőintézmény végzi.

A program célja:

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék a prezentációkészítés- és tartás nyelvi és formai követelményeit angol, német, illetve orosz nyelven, és autentikus szituációk keretében gyakorolják a megtanult készségeket.

Kiknek ajánljuk a képzést?

Azoknak a felnőtteknek, akik középszintű általános idegennyelvi ismeretekkel rendelkeznek angol, német és vagy orosz nyelvből, és munkájuk során idegen nyelvű prezentációkat készítenek, tartanak. 

 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

A programba való bekapcsolódás feltétele középszintű (KER B2) nyelvtudás.

A képzés óraszáma:  

Csoportos nyelvi képzéseink 40 órás tanfolyamok keretében kerülnek megszervezésre.

Egyéni képzés esetén az adott képzésre vonatkozóan egyedileg kerül meghatározásra

Intenzitás:

Csoportos képzés esetén 2*2 óra/hét, 1*4 óra/hét, vagy 2*4 óra/hét

Egyéni képzés esetén az adott képzésre vonatkozóan egyedileg kerül meghatározásra

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A résztvevő képessé válik prezentációk megtervezésére, logikus felépítésére.
    A résztvevő képessé válik arra, hogy ismerje, felismerje és tudatosan alkalmazza a verbális és non-verbális kommunikációs eszközöket a prezentáció során.
    A résztvevő képessé válik arra, hogy tudatosan alkalmazza az érvelés és a meggyőzés eszközeit. 

 

Az értékelés rendszere:

Számonkérések formája

Írásbeli és szóbeli feladatmegoldás

Számonkérések rendszeressége

A tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, oktatói visszacsatolás a képzés során.

A képzés végén írásbeli és szóbeli számonkérés.

Számonkérések tartalma

A képzési program anyaga által meghatározott tudás, ismeretek és kompetenciák. A számonkérés feladatsorát az oktató állítja össze az oktatott anyagok alapján.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

A képzés során folyamatos ellenőrzés, feladatmegoldás szóbeli ellenőrzéssel és értékeléssel.

Megszerezhető minősítések

megfelelt/nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A záró számonkérés legalább 60%-os teljesítése.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

A résztvevő számára nem állítható ki a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a.

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés: a Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Oktatásszervezés
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com