Projektmenedzsment

Egy nagy volumenű munka sikeres megvalósítása nemcsak az eredménnyel, hanem a ráfordított idővel és energiával is mérhető. A tervezés, az előkészítés, a felelősök meghatározása és a határidők betartása kulcsfontosságú tényezők, amelyek hozzájárulnak az eredményes megvalósításhoz. Képzésünk segít abban, hogy Ön is képes legyen projektekben gondolkodni, a feladatokat hatékonyan megszervezni, és a megvalósult objektívan értékelni. Ezáltal gyorsabban és szervezettebben tudja végezni napi feladatait is.

A program célja:

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék, elméleti síkon megtanulják és a gyakorlatban alkalmazni legyenek képesek azokat a módszereket, stratégiákat és technikákat, amelyek a projektek hatékony előkészítéséhez, tervezéséhez, végrehajtásához, irányításához, értékeléséhez, ellenőrzéséhez, monitorozásához és utókövetéséhez szükségesek. A képzés a módszertani ismeretek átadása mellett fejleszti a résztvevő stratégiai gondolkodásmódját, a csoporton belüli kommunikációs és együttműködési készségeit is.

Kiknek ajánljuk a képzést?

A program mindazon felnőtt munkavállaló és vezető számára hasznos ismereteket közvetít, akik projektek tervezéséért, lebonyolításáért, értékeléséért felelősek, vagy közreműködőként részt vesznek projektfolyamatok megvalósításában.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

A programba való bekapcsolódásnak nincsenek előfeltételei, azonban felsőfokú végzettség, valamint vezetői tapasztalat és/vagy projektfeladatok elvégzésében való jártasság ajánlott

A képzés teljes óraszáma: 60 óra

Intenzitás: napi 10 óra, 6 nap, vagy napi 5 óra, 12 nap

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő képessé válik arra, hogy projektfeladatok tervezése, elvégzése során széles összefüggésekben gondolkodjon.

A résztvevő képessé válik arra, hogy a projektek indítását megelőző munkafolyamatokat (tervezés, előkészítés) elvégezze.

A résztvevő képessé válik arra, hogy a projektek megvalósítása során felmerülő munkafolyamatokat (végrehajtás, irányítás, monitoring) elvégezze.

A résztvevő képessé válik arra, hogy a projektek zárásával és utókövetésével kapcsolatos munkafolyamatokat (értékelés, ellenőrzés, monitoring) elvégezze.

A résztvevő képessé válik arra, hogy a projektek megvalósítása során hatékonyan kommunikáljon és együttműködjön a vele együtt dolgozókkal a projekt sikeres megvalósítása és a felmerülő problémák ereményes megoldása érdekében.

Az értékelés rendszere:

Számonkérések formája

Szóbeli és gyakorlati feladatmegoldás

Számonkérések rendszeressége

A tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, oktatói visszacsatolás a képzés során.

A képzés végén szóbeli számonkérés.

Számonkérések tartalma

A képzési program anyaga által meghatározott tudás, ismeretek és kompetenciák. A számonkérés feladatsorát az oktató állítja össze az oktatott anyagok alapján.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

A képzés során folyamatos ellenőrzés, feladatmegoldás szóbeli ellenőrzéssel és értékeléssel.

Megszerezhető minősítések

megfelelt/nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A záró számonkérés legalább 60%-os teljesítése.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

A résztvevő számára nem állítható ki a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a, azaz max. 12 óra.

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés:

Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com