Radiográfiai anyagvizsgáló

Radiográfiai anyagvizsgálat (RT) 1-2. szint

A radiográfiai anyagvizsgálat az anyag belsejében található rendellenességek ellenőrzéséhez használható vizsgálati módszer.

A képzés célja:
Az  MSZ EN ISO/TR25107 vagy Leonardo program szerint kidolgozott roncsolásmentes anyagvizsgálatok elvégzésére való felkészítés. Olyan ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása után a résztvevő a vonatkozó szabványok és előírások alapján önállóan hajt végre vizsgálatokat és minősít. Írásos vizsgálati utasításokat készít. A roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit rendszerezi és jegyzőkönyvezi, felelős a sugárvédelmi szabályok betartásáért.

Érdeklődjön: info@mash-edu.com

A minősítés és a tanúsítás az ISO 9712 alapján történik.

1. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • a roncsolásmentes vizsgálat berendezéseinek üzembe helyezésére
 • a vizsgálatok elvégzésére
 • a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére és az írásos feltételek szerinti osztályozására
 • az eredmények jegyzőkönyvezésére


2. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges roncsolásmentes vizsgálati módszer megválasztására
 • a szabályzatok, szabványok, előírások és vizsgálati technológiák alapján a tényleges működési feltételhez igazított RMV-utasítás elkészítésére
 • a berendezések beállítására és igazoló ellenőrzésére
 • a vizsgálatok elvégzésére és felügyeletére
 • az eredményeknek a vonatkozó szabványok, szabályzatok, előírások vagy technológiák szerinti értelmezésére és értékelésére
 • minden 2. és az alatti szintnek megfelelő feladat elvégzésére és felügyeletére
 • a 2. vagy az alatti szintnek megfelelő személyzet irányítására
 • a roncsolásmentes vizsgálati eredmények jegyzőkönyvezésére.

 

Képzési tartalom, témakörök

 • Bevezetés a roncsolásmentes vizsgálatokba
 • Bevezetés, az ipari radiográfia célja és története
 • Fizikai elvek és a módszer alapjai
 • A radiográfia berendezései
 • Filmek és erősítőfóliák tulajdonságai
 • Termékismeret és tipikus folytonossági hibák
 • Képminőség és képminőség mutatószámok
 • Vizsgálati módszer
 • Filmkidolgozás és a kidolgozási folyamat ellenőrzése
 • Minőségi szempontok
 • Az ipari radiográfiai vizsgálatokhoz kapcsolódó indikációk
 • Az ipari radiográfiai vizsgálatokhoz kapcsolódó referenciadokumentumok és vizsgálati jegyzőkönyvek
 • Egészségvédelem, biztonság, sugárvédelem
 • Speciális technikák és fejlesztések (RT2)
 •  

Jelentkezés feltétele

 • Középiskolai vagy felsőfokú végzettség
 • Megkövetelt idejű jártasság (gyakorlat) az adott eljárásban (MSZ EN 9712 szabvány 7.3);
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4  pontja szerinti látáskövetelmények igazolása. 

 

A képzés óraszáma (a szabány általi ajánlás szerint):

1. szinten: 40 óra
2. szinten: 80 óra
Ha közvetlenül a 2. szintet kívánja a jelentkező teljesíteni, akkor az óraszám 120.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 10%-a.

A minősítési eljárást a
MAROVISZ: Roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgaközpontja (www.szemelytanusitas.hu) bonyolítja le.

További információ és felvilágosítás:
06(1)769-2238
Email: info@mash-edu.com