Ultrahangos anyagvizsgáló

Ultrahangos anyagvizsgálat (UT) 1-2. szint

Az ultrahangos anyagvizsgálat az anyag belsejében található rendellenességek ellenőrzéséhez használható vizsgálati módszer.

A képzés célja

Az MSZ EN ISO/TR25107 szerint kidolgozott roncsolásmentes anyagvizsgálatok elvégzésére való felkészítés. Olyan ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása után a résztvevő a vonatkozó szabványok és előírások alapján önállóan hajt végre vizsgálatokat és minősít. Írásos vizsgálati utasításokat készít. A roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit rendszerezi és jegyzőkönyvezi, felelős a sugárvédelmi szabályok betartásáért.

Érdeklődjön: info@mash-edu.com

A minősítés és a tanúsítás az ISO 9712 alapján történik.

1. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • a roncsolásmentes vizsgálat berendezéseinek üzembe helyezésére
 • a vizsgálatok elvégzésére
 • a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére és az írásos feltételek szerinti osztályozására
 • az eredmények jegyzőkönyvezésére
 •  

2. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló képes:

 • az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges roncsolásmentes vizsgálati módszer megválasztására
 • a szabályzatok, szabványok, előírások és vizsgálati technológiák alapján a tényleges működési feltételhez igazított RMV-utasítás elkészítésére
 • a berendezések beállítására és igazoló ellenőrzésére
 • a vizsgálatok elvégzésére és felügyeletére
 • az eredményeknek a vonatkozó szabványok, szabályzatok, előírások vagy technológiák szerinti értelmezésére és értékelésére
 • minden 2. és az alatti szintnek megfelelő feladat elvégzésére és felügyeletére
 • a 2. vagy az alatti szintnek megfelelő személyzet irányítására
 • a roncsolásmentes vizsgálati eredmények jegyzőkönyvezésére

 

Képzési tartalom, témakörök

 • Az ultrahangos vizsgálat bemutatása, célja és története
 • Fizikai alapelvek
 • Vizsgálati eljárás
 • Eszközök és tartozékok ismerete
 • Vizsgálati eljárás és indikáció értékelés
 • Referencia dokumentumok és vizsgálati jelentések
 • Varratok értékelése és jelentés (UT2)
 • Környezetvédelmi és biztonsági feltételek
 • Fejlesztések(UT2)

 

Jelentkezés feltétele

 • Középiskolai vagy felsőfokú végzettség
 • Megkövetelt idejű jártasság (gyakorlat) az adott eljárásban (MSZ EN 9712 szabvány);
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4  pontja szerinti látáskövetelmények igazolása. 

 

A képzés óraszáma (a szabány általi ajánlás szerint):

1. szinten: 40 óra
2. szinten: 80 óra
Ha közvetlenül a 2. szintet kívánja a jelentkező teljesíteni, akkor az óraszám 120.​

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a.

A minősítési eljárást a
MAROVISZ: Roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgaközpontja (www.szemelytanusitas.hu) bonyolítja le.

 

További információ és felvilágosítás:
06(1)769-2238
info@mash-edu.com