Üzleti kapcsolattartás idegen nyelven

A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a szóbeli és írásbeli üzleti kapcsolattartás formáit, szókincsét, és kulturális normáit angol, német és/vagy orosz nyelven, és autentikus szituációk keretében gyakorolják a megtanult készségeket.

Kiknek ajánljuk a képzést?

Azoknak a felnőtteknek, akik középszintű általános idegennyelvi ismeretekkel rendelkeznek angol, német és vagy orosz nyelvből, és munkájuk során nemzetközi kapcsolatokat ápolnak.

Képzéseinket kizárólag oktatászervezőként végezzük. Az oklevél kiállítását minden esetben a képzőintézmény végzi.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

A programba való bekapcsolódás feltétele alapszintű (KER B1) nyelvtudás.

A képzés óraszáma:

Csoportos nyelvi képzéseink 40 órás tanfolyamok keretében kerülnek megszervezésre.
Egyéni képzés esetén az adott képzésre vonatkozóan egyedileg kerül meghatározásra

Intenzitás:

  • Csoportos képzés esetén 2*2 óra/hét, 1*4 óra/hét, vagy 2*4 óra/hét
  • Egyéni képzés esetén az adott képzésre vonatkozóan egyedileg kerül meghatározásra

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A résztvevő képessé válik hagyományos és elektronikus levelek írására azok formai sajátosságainak betartása mellett.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy különbséget tegyen a formális és informális levelezési stílusjegyek között, és azokat következetesen alkalmazza.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy hatékony telefonbeszélgetéseket folytasson idegen nyelven.


Az értékelés rendszere:

Számonkérések formája

Írásbeli és szóbeli feladatmegoldás

Számonkérések rendszeressége

A tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, oktatói visszacsatolás a képzés során.
A képzés végén írásbeli és szóbeli számonkérés.

Számonkérések tartalma

A képzési program anyaga által meghatározott tudás, ismeretek és kompetenciák. A számonkérés feladatsorát az oktató állítja össze az oktatott anyagok alapján.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

A képzés során folyamatos ellenőrzés, feladatmegoldás szóbeli ellenőrzéssel és értékeléssel.

Megszerezhető minősítések

megfelelt/nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A záró számonkérés legalább 60%-os teljesítése.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

A résztvevő számára nem állítható ki a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a.

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés: a Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com