Vállalkozási ismeretek

Saját vállalkozást vezetni felelősségteljes, de egyben nagyon izgalmas és örömteli feladat is. Létrehozni valami újat, megvalósítani a régóta dédelgetett álmokat, belépni a sikeres vállalkozók közé azonban sok buktatóval is jár. Alapvető pénzügyi, gazdasági, jogi ismeretek hiányában könnyen rémálommá válhat a saját vállalkozás. Képzésünk segítségével a kezdő vállalkozók megszerezhetik azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenül fontosak egy cég létrehozásához és sikeressé tételéhez. Vegyen részt képzésünkön, és indítsa el Ön is álmai vállalkozását.

A program célja:

A képzés gyakorlati és elméleti jogi, adózási, számviteli, munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi, marketing és vállalkozási ismereteket közvetít kezdő és gyakorló vállalkozóknak. A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők a program elvégzése után képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.

Kiknek ajánljuk a képzést?

A képzés célcsoportját azok a kezdők és már gyakorló vállalkozók képezik, akik szeretnék vállalkozásukat tudatosan és sikeresen szervezni és irányítani.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

A programba való bekapcsolódásnak nincsenek előfeltételei, középfokú végzettség ajánlott.

A képzés teljes óraszáma: 150 óra

Intenzitás: napi 10 óra, 15 nap, vagy napi 5 óra, 30 nap

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa, tisztában legyen a vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel, és elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy a munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló munkavégzését ellenőrizze.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy átlássa a számviteli jogszabályokat, a beszámolókészítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Képessé válik a házipénztár és a bankszámla kezelésére. Képessé válik arra, hogy üzleti tervet készítsen, költség- és bevételelemzéseket  végezzen.
  • A résztvevő képessé válik arra, hogy átfogó marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa.

 

Képzési tartalom, témakörök és követelmények:

1. modul

Általános jogi ismeretek (20 óra)

2. modul:

Vállalkozásmenedzsment (20 óra)

3. modul:

Adózási ismeretek (30 óra)

4. modul:

HR, munkaügyi és TB ismeretek (30 óra)

5. modul :

Pénzügyi és számviteli ismeretek (30 óra)

6. modul:

Marketing ismeretek (20 óra)

 

Az értékelés rendszere:

Számonkérések formája

Önálló írásbeli és gyakorlati feladatmegoldás 

Számonkérések rendszeressége

A modulok végén modulzáró vizsga

Számonkérések tartalma

A képzési program tananyagelemeinek ismeretanyaga

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

Írásbeli és gyakorlati feladatsor

Megszerezhető minősítések

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

0-60%-os eredmény esetén: nem felelt meg

61-100%-os eredmény esetén: megfelelt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Sikertelen modulzáró vizsga esetén a résztvevő nem bocsátható záróvizsgára.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a, azaz max. 30 óra.

 

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés:

Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

 

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com